Interview Erwin Holterhues

25-10-2021

Hoe het begon

Na de HBO opleiding Personeel en Arbeid bij de Hogeschool Utrecht ben ik gestart op de HR afdeling van Friesland Campina. Na diverse HR functies vervuld te hebben ben ik uiteindelijk doorgestroomd naar de functie van HR manager in de betonindustrie, verantwoordelijk voor 11 locaties. Ik croste het hele land door toen ik benaderd werd door de toenmalig algemeen secretaris van VACO. Inmiddels werk ik alweer 12,5 jaar als manager sociale zaken / HR. Ik houd me bezig met allerlei vraagstukken rondom arbeidsverhoudingen en -voorwaarden, duurzame inzetbaarheid en het adviseren van organisaties op het gebied van HR.

 

Wat ik doe

Binnen mijn functie heb ik meerdere rollen. Ik regel de interne HR zaken voor 17 personeelsleden, maar ben vooral actief in het ondersteunen van leden met allerlei vraagstukken van aanname van personeel tot ontslag. Ook heb ik de rol van secretaris bij het CAO overleg. In het voortraject ben ik veel in gesprek met onze achterban om de kaders van een nieuwe CAO te bepalen. Ik ben bestuurslid van het  sociaal fonds, waar activiteiten worden ontplooid die de gehele branche ten goede komen. Tenslotte heb ik de ruimte om projecten beet te pakken, als instroom, het updaten van het functie- en loongebouw en de overstap naar een nieuwe pensioenregeling.
 

Mijn inspiratie

In mijn functie ben ik zowel beleidsmatig als praktijkgericht bezig. Wat we beleidsmatig bedenken moet wel uitvoerbaar zijn in de praktijk. Die koppeling en de diversiteit van de werkzaamheden maken het heel leuk. Het ene moment zit je om tafel om tot een nieuwe CAO te komen en het volgende met een lid die voor het eerst personeel gaat werven. VACO vertegenwoordigt de hele keten; van producent, handelaar, bandenservicebedrijf tot inzamelaar en verwerker. Je ziet alle schakels en daarmee ook een grote diversiteit in organisaties, van MKB tot grote internationaal opererende partijen. In het kader van circulariteit zijn we inmiddels zover dat verwerkers van versleten banden weer grondstoffen kunnen maken voor de productie van nieuwe banden.

 

Kijken naar de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Neem de komst van de elektrische auto; een kans voor onze branche! Er komen allerlei nieuwe technieken aan te pas die te maken hebben met de banden, wielen en het onderstel, het specialisme van onze leden. De wet- en regelgeving verandert continu, dat zal in de toekomst niet veranderen. En er is nog veel te winnen op het gebied van goed werkgeverschap. Het vinden van mensen is momenteel een hot topic, maar denk ook na over hoe je de huidige collega’s blijft boeien en binden.

 

Tips?

Jong management is een netwerk van jonge ondernemers die regelmatig bijeenkomen om kennis te delen omtrent thema’s die universeel spelen; de overdracht van het bedrijf van vader op zoon, of leiderschap. Dat is heel waardevol. Zoek de samenwerking waar het kan, sla de handen ineen in plaats van elkaar de vliegen af te vangen. Als brancheorganisaties hebben we vaak dezelfde uitdagingen. DNA is een bindende factor tussen de diverse vakspecialisten en het is goed om als gelijkgestemden van elkaar te leren. Twee keer het wiel uitvinden is vervelend, twee keer een wiel verkopen niet.

 

VACO Behartigt de belangen van honderden banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen.

 


- Partners -
Geen gegevens gevonden