Strategie: empower leden

11-01-2022

Hoe kun je als vereniging een nieuwe strategie ontwikkelen? In deze interactieve Q sesie op 8 februari dagen Peter Niesink en Simone Glasmeier, beide van BOVAG, deelnemers uit om na te denken over de verenigingsstrategie en willen ze je inspireren om jullie strategie te veranderen, te ontwikkelen en  vervolgens in te zetten.

De eerste stap om naar je strategie te kijken is ver naar buiten gaan. Niet per se letterlijk, naar de hei, maar echt van buiten kijken naar wat er om leden en vereniging heen gebeurt. Wat zie je in de wereld, de samenleving, de economie? Wat betekent dit voor leden? Waar worstelen zij mee? Peter Niesink, directeur BOVAG: “Als we dat doen, zien we dat we midden in een spannende verandering zitten. Na een stabiele periode, met hoogconjunctuur en groot vertrouwen, zijn we nu steeds meer in onstabiliteit, met wantrouwen en groeiende onzekerheid. Het gedrag van mensen in de coronacrisis staat niet op zich en maakt de gevoelens en uitingen van onvrede nog meer zichtbaar en dat zie je ook binnen verenigingen gebeuren. De vraag is hoe je dit inzicht kunt meenemen in je strategie, want dat moet je wel doen. Je kunt niet blijven doen wat je deed. Leden ervaren steeds meer druk en onzekerheid en verwachten dat de vereniging helpt.”

Leden empoweren
“De vraag: Hoe kun je in zo’n periode van meerwaarde zijn voor je leden? speelt zeker niet alleen bij BOVAG, maar is relevant voor heel veel belangenverenigingen. Wij kijken opnieuw waar onze focus moet liggen. Waar BOVAG de afgelopen jaren veel aandacht besteedde aan de veranderingen van de omgeving en klanten van onze leden, zal het naar verwachting de komende tijd gaan om het empoweren van de ondernemer. Dat kan voor jouw vereniging betekenen het individuele lid, de behandelaar, de professional of de aangesloten onderneming."

De sessie
"Hopelijk kunnen we je inspireren om hierover in jouw vereniging het gesprek aan te gaan. Bij BOVAG staan we op dit moment nog midden in het proces om de strategie te veranderen. In het proces gaan we na de eerste stap: zien wat er om ons heen gebeurt en bepalen wat daarin relevant is voor de leden, verder met de tweede stap: de strategie met key-projecten ontwikkelen en de derde stap: de strategie vastleggen, zodat je er ook op kunt sturen. In onze sessie lopen we de drie stappen door, zodat je er vervolgens zelf in je eigen vereniging mee aan de slag kunt.”

Schrijf je hier in


- Partners -
Geen gegevens gevonden