Organisatie

In ons DNA ligt de bouwinstructie opgeslagen voor hoe we eruitzien en hoe we ons gedragen. Het zijn de kaders die de grenzen aangeven van onze vermogens, maar niet meer dan dat. De uitlijning is aanwezig, maar het inkleuren geschiedt door te leven. Door mensen te ontmoeten, door nieuwe omgevingen te ontdekken. Door te lezen en te leren, door te falen en weer op te staan. Die combinatie maakt ons tot de mensen die we zijn.

Vereniging, organisaties, fondsen en bonden hebben ook DNA. Een bouwinstructie waarin staat beschreven hoe ze zijn opgebouwd, hoe ze bestuurd moet worden en hoe ze zich gedragen. Het zijn de randvoorwaarden. De kaders. Maar het zijn de leden die invulling geven aan die kaders. Zij geven vereniging en organisaties kleur door activiteiten te ondernemen. Door stelling te nemen. Door samen te vechten voor een gedeeld belang. Zo ontstaat een eigen cultuur en identiteit.

De Nederlandse Associatie (DNA) is in het leven geroepen om die kaders, het verenigings-DNA van alle groepen mensen die zich rondom een bepaald onderwerp of beroep hebben verenigd, te waarborgen, inzichtelijk te maken en deelbaar te maken. Want op de inhoud mogen ze dan van elkaar verschillen, qua vorm zijn ze hetzelfde. De uitdagingen, de processen, de strategische en organisatorische vraagstukken blijven hetzelfde, of je nou autoschade herstelt, de belangen behartigt van fietsers of opkomt voor de Nederlandse natuur.

Maar DNA kan dit niet alleen. Net zoals mensen sterker staan met gelijkgestemden om hen heen, werkt DNA samen met verenigingen, organisaties, fondsen en bonden om de kennis en kunde van het verenigen niet alleen te waarborgen en te delen, maar ook om het continu een stapje verder te helpen

Bekijk hier ons merkverhaal.

De speerpunten van DNA zijn als volgt:

  • DNA verbindt, inspireert en ontwikkelt verenigingen
  • Monitort de ontwikkelingen in verenigingsland
  • Verzamelt ervaringen en verhalen
  • Brengt mensen bij elkaar op thema’s
  • Co-creëert het vak verenigen

DNA heeft naast de vereniging ook VM Uitgevers BV als partner. Binnen VM Uitgevers BV worden activiteiten georganiseerd die ook ter beschikking gesteld worden aan niet-leden van DNA. Binnen VM Uitgevers wordt VM Magazien uitgegeven, de studiereis georganiseerd, worden boeken verkocht, het verenigingscongres georganiseerd en de trainingen vanuit de DNA academie uittevoerd.

De Nederlandse Associatie (DNA)
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur op telefoonnummer:  (t) 030-2271677
Je kunt ons ook bereiken via info@wijzijndna.nl
Volg ons op Linkedin