Aon Risk Solutions

SamenWaarde: Laat onze kennis voor u werken!

De betrouwbare verzekeringspartner voor u en uw leden. Voor brancheorganisaties, franchiseketens en sportbonden.

Uw missie: meerwaarde voor uw leden

Als overkoepelende organisatie is het uw doel en uw taak om uw leden zo breed mogelijk te ondersteunen. Zodat zij hun dagelijkse werk optimaal kunnen doen. Daarom biedt u ze kennis, advies, lobbywerk, training, onderhandelingen, inspiratie en nog veel meer.

Belangrijk: verzekeringen!
Een steeds belangrijker deel van die support aan uw leden is verzekeringen. Zeker nu! Door politieke keuzes en (inter)nationale regelgeving verandert er veel op dat gebied. Denk aan actuele dossiers zoals de veranderingen rond de Wet Inkomen en Arbeid (WIA) en de verscherpte nationale én internationale regels rond privacybescherming en cyber security. Grote thema’s die mogelijk grote impact hebben voor u en uw leden. En die te complex zijn om zelf afdoende in de gaten te kunnen houden.

Informatie, advies én hulp
Bij al dit soort wijzigingen verwachten uw leden van u alertheid, uitleg en advies. Met name als het gaat om hun eigen risico’s. Zij verwachten hulp bij het zoeken en vinden van de juiste oplossingen. Sterker nog: ze verwachten dat u die oplossingen zelf aandraagt.

Aon: de echte specialist, uw betrouwbare partner
Aon kan u daarbij helpen. Als grootste verzekeringsmakelaar ter wereld hebben wij enorm veel ervaring met het werken voor overkoepelende organisaties – ook in uw sector. De lessen die we daaruit leren, delen onze experts onderling in ons internationale netwerk. Daardoor kennen zij alle regels en risico’s. Verandert er iets, dan weten zij dat als eerste: zij informeren u direct en ontwikkelen snel de juiste oplossing. Zo lopen uw leden nooit onnodig risico. 

Meer informatie                                                                                                                   

 Meer informatie vindt u op www.aon.nl/samenwaarde. Ook kunt u contact opnemen met Mattijs Winnubst via telefoonnummer 06-55 17 50 17 of e-mailadres mattijs.winnubst@aon.nl.

Aon Nederland
Postbus 1919
3000 BX  Rotterdam
Zuid-Holland
 
Telefoonnummer: 06 - 55 17 50 17
Postadres
Postbus 518
3000 AM ROTTERDAM NEDERLAND
010-4488911
010-4487912
- Partners -
Geen gegevens gevonden