Winstplafond vereniging is absoluut en wordt niet uitgesmeerd
14-11-2018 Nieuwsbericht

De winst van een vereniging of stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting als deze in het jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000. Maar hoe dan als zo'n club nog geen vijf jaar bestaat? Een vraagstuk dat onder meer speelde bij een in 2009 opgerichte beroepsvereniging. Die verrichtte voor de vennootschapsbelasting zowel belaste als onbelaste activiteiten.

- Partners -
Geen gegevens gevonden